Voor uw autorijlessen in omgeving gorssel en zutphen.

Privacyverklaring

Autorijschool Leo van Bruggen, gevestigd aan Vosweg 10 7213LG Gorssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.autorijschoolleovanbruggen.nl
Vosweg 10
7213LG Gorssel
tel:0612328207

Leo van Bruggen is de Functionaris Gegevensbescherming van Autorijschool Leo van Bruggen Hij/zij is te bereiken via leovanbruggen@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool Leo van Bruggen verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Er kan alleen een contactformulier worden ingevuld waarop naam, telefoonnummer en emailadres worden gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leovanbruggen@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autorijschool Leo van Bruggen verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel: Autorijschool Leo van Bruggen gebruikt de gegevens van het contactformulier op de website uitsluitend voor de mogelijkheid om contact op te kunnen nemen met een potentiƫle nieuwe leerling om informatie te verstrekken of voor het maken van een afspraak voor de rijles. Autorijschool Leo van Bruggen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Leo van Bruggen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autorijschool Leo van Bruggen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naam, telefoonnummer en emailadressen van personen die ons contactformulier hebben ingevuld worden bewaard tot het moment dat de leerling geslaagd is voor het rij-examen, of tot het moment dat hij/zij afziet van lessen bij autorijschool Leo van Bruggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Leo van Bruggen verstrekt geen gegevens van de leerlingen van de autorijschool aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autorijschool Leo van Bruggen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Autorijschool Leo van Bruggen wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Leo van Bruggen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met leovanbruggen@hotmail.com